Episodes

Episode 20: Việt Nam to thế

Các quốc gia thì tự do, độc lập, bình đẳng với nhau, và phải tôn trọng các thông lệ, quy tắc hành xử giữa các nước. Nhưng … đây lại là luật giành cho các quốc gia đã tồn tại, chứ không nói đến việc làm thế nào để tạo ra quốc gia mới. Ở...

Play Episode

Episode 22: Mùa đông đang tới

Đại học đồ tể, đoàn quân mông xinh, và chứng dị ứng vì thiếu giun.

Play Episode

Episode 21: Tối nay ăn gì (Part II)

Tối nay không ăn, pha xử lý cồng kềnh của nữ hoàng, và chuyện con bò thuyết phục sư tử ăn chay.

Play Episode

Episode 21: Tối nay ăn gì (Part I)

To heme or not to heme? Tình thế tiến thoái lưỡng nan của tên trộm ăn tạp và nàng linh trưởng biết nấu ăn.

Play Episode

Episode 19: Con rồng cháu tiên

Sau mỗi cuộc chiến, thử thách dành cho bên thắng cuộc là bài toán căn tính quốc gia. Giải pháp của tập đoàn Mường-Thái: văn hiến chi bang, hươu sao cá chép, hay điểu tận cung tàng?

Play Episode

Episode 18: Lỗ giun bốn chiều

Khi phép tính đổi dấu, thời gian sẽ trở thành không gian. Thế nên nếu muốn bắt thỏ, hãy cứ tin lấy 6 điều bất khả trước mỗi bữa sáng.

Play Episode

Stay hungry. Stay foolish.
Join us!