history

HAI SỐ PHẬN

Lịch sử giống như đời người, tất cả đều bắt đầu ở một ngôi làng nào đó, một căn nhà nào đó, một buổi nào đó, và mọi chuyện cứ thế được viết ra như vốn dĩ đã nằm trong trang sách

Read More

KẾT THÚC CHIẾN TRANH

Có ”thắng lợi” nào lớn hơn ”Chiến tranh kết thúc” không?

Read More

HẠ CÁNH NƠI ĐÂU

Vì sao cho đến hôm nay, Hàn Quốc mới làm được một series như ”Hạ cánh nơi anh”?

Read More