duteaus

A wormhole back to the future

Inside a black hole’s event horizon, time might become more like space and vice versa.

Read More

Truyện tranh Việt Nam, lướt đi trên hai làn sóng

Truyện tranh Việt Nam chưa từng có cái gì của riêng nó, hay lẽ nào cái nét riêng ấy thuộc về cung cách vẽ qua loa hời hợt của thời kỳ sách giáo khoa đạo đức bằng tranh?

Read More