Episode 21: Tối nay ăn gì (Part I)

Trong tự nhiên thì chỉ có 3 loại original food, được tạo ra với mục đích “để ăn”. Vậy nên xung quanh ta chỗ nào cũng thấy chất độc, kể cả thảo dược làm thuốc cũng là chất độc.

Tóm lại câu chuyện không phải chỉ là thịt hay rau, mà là ăn thịt ăn rau đấy với cái gì.

Show note:

7:04 – 47:35 Tối nay ăn tạp

48:25 – 1:56:44 Loài linh trưởng biết nấu ăn

1:56:49 – 2:36:01 Tối nay không ăn

2:37: 38 – 3:12:47 Miếng ăn là miếng tồi tàn

Link order Đông-Lào ketchup

2 comments on “Episode 21: Tối nay ăn gì (Part I)

  1. Nhu Nghia says:

    Cảm ơn Oddly Normal vì tiếp tục cho ra những podcast siêu chất lượng. Đến đây thì các chủ đề gây tranh cãi nhất trong đại chúng như racism, multiple sexual partners, vegans vs. meat eaters đều đã lên sóng, không biết Oddly Normal có định làm nốt về bảo vệ môi trường không 🙂

  2. Leo says:

    Hi vọng các bạn list down giúp các thuật ngữ tiếng anh dùng trong podcast ra để nhằm mục đích cho thính giả sẽ re-search và nghiên cứu thêm. Xin cảm ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *