Oddly normal podcast

Episodes

Episode 23: Tận thế kẹp giấy

Từ cực tiểu địa phương đến tận thế kẹp giấy - bước đường cùng của các chuyên gia đồng điệu.

Read More

Episode 22: Mùa đông đang tới

Đại học đồ tể, đoàn quân mông xinh, và chứng dị ứng vì thiếu giun.

Read More

Episode 21: Tối nay ăn gì (Part II)

Tối nay không ăn, pha xử lý cồng kềnh của nữ hoàng, và chuyện con bò thuyết phục sư tử ăn chay.

Read More

Episode 21: Tối nay ăn gì (Part I)

To heme or not to heme? Tình thế tiến thoái lưỡng nan của tên trộm ăn tạp và nàng linh trưởng biết nấu ăn.

Read More

Episode 20: Việt Nam to thế

"Một quốc gia khai sinh bằng một bản tuyên ngôn, là một giống loài hoàn toàn mới trên trái đất. Nó đã làm thay đổi cục diện quan hệ quốc tế, thay đổi cân bằng và hấp dẫn quyền lực, giống như cách một hành tinh mới xuất hiện làm thay đổi hệ mặt trời vậy."

Read More

Episode 19: Con rồng cháu tiên

Sau mỗi cuộc chiến, thử thách dành cho bên thắng cuộc là bài toán căn tính quốc gia. Giải pháp của tập đoàn Mường-Thái: văn hiến chi bang, hươu sao cá chép, hay điểu tận cung tàng?

Read More
Exit mobile version