Architecture

MỘT KẺ MỘNG MƠ.

Đó là một chàng trai da đen biết bông đùa và cũng biết rơi nước mắt.

Read More

CÔ LẬP 1 THÀNH PHỐ LÀ NHƯ THẾ NÀO?

Cô lập (isolate & locked down) một đô thị 11 triệu người là hiện tượng bất bình thường, chưa từng xảy ra trong lịch sử nhân loại. Vì sao lại như thế?

Read More

BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN

Có bao giờ bạn tự hỏi rằng tại sao nhà chức trách phải xây dựng một bệnh viện chỉ có 1000 giường bệnh dã chiến khi mà họ hoàn toàn có thể tái sử dụng 1 loạt các công trình có tổ chức tương đương để làm bệnh viện tạm thời không?

Read More

NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN VÀ ẢO TƯỞNG BỐN CHẤM KHÔNG

Việt Nam có thể đủ tiền để xây dựng nhiều thư viện đẹp mắt nhưng chúng ta vẫn chưa bao giờ có được một ”thư viện thực sự”.

Read More

XÃ HỘI PANOPTICON

Ta không thể vừa cứu một người và cùng một lúc vừa phủ nhận sự tồn tại của chính người đó – như một con người.

Read More