Episode 09: Người Việt không gọi tôi là Nigger

Cộng đồng vận động viên, nghệ sĩ da màu cực kì coi trọng cạnh tranh bằng thực tài. Họ sẵn sàng chào đón người da trắng tham gia vào Open Mic Night, và chiến thắng được trao cho người nào giỏi hơn, bất kể màu da.

Ở level species thì con người hiện đại đều thuộc category Homo Sapiens. Tuy nhiên có sự khác nhau về mặt di truyền giữa các cộng đồng hay không, và điều đó có cản trở thành viên của các cộng đồng khác nhau kết hôn hay không thì lại là một một câu hỏi khác. Đôi khi do yếu tố lịch sử, chính trị xã hội, câu hỏi này bị né tránh.

Show note:

1:38 – 23:17 Lịch sử: Kì thị một cách hệ thống

Homegoing (Yaa Gyasi)

No Vietnamese Ever Called Me Nigger

23:18 – 38:11 Da đen hay da trắng thượng đẳng?

Intersectionality

Losing the Race: Self-Sabotage in Black America

Affirmative Action

Ebonics

White supremacy

38:12 – 51:35 Tại sao con người có xu hướng kì thị?

“Out of Africa” hypothesis

Homo Sapiens

Neanderthal

Denisovan

Genetic variation

Genetic distance

Fixation index

Assortative mating

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kyler Murray Jersey 
Close Bitnami banner
Bitnami