Episode 08: Ngọng tiếng Việt

Việc dùng nhiều ngôn ngữ một lúc trong cùng một câu hay một đoạn đối thoại (translanguaging) rất phổ biến ở những người sử dụng đa ngôn ngữ. Translanguaging không chỉ xảy ra trong giao tiếp mà còn là tư duy, nhấn mạnh vào chức năng hơn là hình thức. 

Có lẽ tiếng Việt cũng vậy, không một nỗ lực tập quyền nào có thể bắt người ta chỉ sử dụng những phiên bản tiếng Việt được cấp phép như bảng ký hiệu Chữ Việt song song 4.0 vừa được cấp bằng sáng chế. Có lẽ chỉ đơn giản là nếu phù hợp với thực tế nhu cầu sử dụng thì người ta dùng thôi.

Show Note:

00:54 – 18:50 Translanguaging & Bilingualism

Mirror effect

Cognitive reserve

Working memory

Executive function

18:51 – 40:00 Khó khăn trong dịch thuật

40:01 – 60:05 Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Sapir – Whorf hypothesis

2 comments on “Episode 08: Ngọng tiếng Việt

  1. Nam Hải says:

    Cảm ơn Anh Quang, Chị Vân và Chị Trang rất nhiều vì bài podcast quá hay ạ.
    P/s: Xích lô trong tiếng Việt là: “Phương tiện phi tự động hóa có gắn cũi ở phía trước”. Anh Quang dịch đúng đỉnh ạ =)))

  2. Nhung says:

    Cảm ơn, các bạn trẻ , mang lại cho tôi rất nhiều kiếm thức bổ ích

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kyler Murray Jersey 
Close Bitnami banner
Bitnami