Episode 06: ”Ăn, Cầu nguyện, Yêu” bằng thuật toán

Tương lai con người sẽ hiểu máy hay máy hiểu con người? Trước mỗi cuộc cách mạng, tranh cãi bao giờ cũng nổ ra xoay quanh các vấn đề đạo đức và bản chất giống loài.

Khách mời:     Hiệu Trần  –  Engineer (Google AI – Zürich, Switzerland)

Trong mô hình kinh doanh quảng cáo, người dùng không phải trả tiền mà vẫn được dùng dịch vụ. Tuy nhiên chúng ta không còn là khách hàng nữa. Chúng ta là sản phẩm.

Show note:

01:10 – 17:00 Mô hình kinh doanh và thuật toán của Facebook

17:47 – 27:45 Thuật toán của Youtube

Collaborative filtering

Embedding space

27:50 – 58:15 Tính riêng tư và trung thực của bản thể số

GDPR (General Data Protection Regulation)

First-party cookies & Third-party cookies

Panopticon

Social Credit System

Câu hỏi mà chúng ta loay hoay tìm kiếm trong nhiều thế kỉ, không phải là ta có nên hiểu cái máy nhiều hơn hay để máy móc hiểu ta. Câu hỏi thực sự là con người sẽ tự ý thức về giống loài của mình như thế nào?

1 comment on “Episode 06: ”Ăn, Cầu nguyện, Yêu” bằng thuật toán

  1. Hồng Anh says:

    Mong ON có thể làm nhiều tập về machine learning và AI ạ. Cảm ơn team ON vì những podcast chất lượng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *