Episode 17: Ba cọc ba đồng

Ở các thành đô Hy Lạp cổ đại, tự do là “freedom from work”.

Ở các thủ phủ tư bản hiện đại, tự do là “freedom through work”. 

Đến thời tương lai, liệu chúng ta có còn tự do nữa không?

Lần thứ nhất xã hội “re-define work”, có rất nhiều yếu tố cùng vận hành, qua một thời gian dài mới biến khái niệm “Lazy thinkers are cool” trở thành “Lazy people are bad”.

Show note:

4:32 – 20:15 Đi tìm việc & người đàn ông say trên phố Wall

Random walk

Brownian motion

20:19 – 31:22 Từ nô lệ đến công dân kiểu mẫu

31:26 – 1:38:35 Những nghịch lý của ba cọc ba đồng

Predatory advertising

Planned obsolescence

Conspicuous consumption

Tulip mania

Efficient market hypothesis

Black-Scholes Merton (BSM) model

Monte Carlo method

Protein folding problem

1:38:46 – 2:00:44 Cần câu cơm ở thế giới đại đồng

Universal basic income

Participation income

Books:

A random walk down Wall Street (Burton Malkiel)

The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better (Kate Pickett & Richard G. Wilkinson)

21 lessons for the 21st century (Yuval Noah Harari)

Noise (Cass Sunstein, Daniel Kahneman, and Olivier Sibony)

2 comments on “Episode 17: Ba cọc ba đồng

  1. Huỳnh Phương Nguyên says:

    Podcast cực hay 😀
    Rất cảm ơn team ^^

  2. Ngọc Thảo says:

    Đây là một trong những podcast công phu, chất lượng và hay và hấp dẫn nhất em từng được nghe. Khách mời quả thật có khả năng siêu phàm diễn giải những thứ phức tạp thành ra dễ hiểu vô cùng !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *